02923 880 933 - 0903.132.315

Công trình xây dựng công nghiệp

Nhà máy bia Sài Gòn - Sóc Trăng

Nhà máy bia Sài Gòn - Sóc Trăng

Nhà máy bia Sài Gòn - Sóc Trăng

Nhà máy lương thực tam bình-Công ty Lương thực Vĩnh Long

Nhà máy lương thực tam bình-Công ty Lương thực Vĩnh Long

Nhà máy lương thực tam bình-Công ty Lương thực Vĩnh Long

Nhà kho - Công ty Lương thực Sông Hậu

Nhà kho - Công ty Lương thực Sông Hậu

Nhà kho - Công ty Lương thực Sông Hậu

Nhà kho và cẩu trục - Công ty Tuấn Kiệt Cà Mau

Nhà kho và cẩu trục - Công ty Tuấn Kiệt Cà Mau

Nhà kho và cẩu trục - Công ty Tuấn Kiệt Cà Mau

Nhà máy chế biến thủy sản Tài Kim Anh

Nhà máy chế biến thủy sản Tài Kim Anh

Nhà máy chế biến thủy sản Tài Kim Anh

Nhà kho số 3 và cẩu trục Công ty Thép Thành Ngọ - Cảng Mỹ Thới, An Giang

Nhà kho số 3 và cẩu trục Công ty Thép Thành Ngọ - Cảng Mỹ Thới, An Giang

Nhà kho số 3 và cẩu trục Công ty Thép Thành Ngọ - Cảng Mỹ Thới, An Giang

Nhà máy Chế biến thủy sản Thế Hệ Mới, Sóc Trăng

Nhà máy Chế biến thủy sản Thế Hệ Mới, Sóc Trăng

Nhà máy Chế biến thủy sản Thế Hệ Mới, Sóc Trăng

Nhà máy chế biến thức ăn CJ, Công ty Hicon Global , Vĩnh Long

Nhà máy chế biến thức ăn CJ, Công ty Hicon Global , Vĩnh Long

Nhà máy chế biến thức ăn CJ, Công ty Hicon Global , Vĩnh Long

Nhà xưởng Công ty Cát Lộc, Cần Thơ

Nhà xưởng Công ty Cát Lộc, Cần Thơ

Nhà xưởng Công ty Cát Lộc, Cần Thơ

Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản - Onefeed Đồng Nai

Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản - Onefeed Đồng Nai

Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản - Onefeed Đồng Nai

thongbao_bct
Tất cả:3917808
Hôm nay:3
Đang truy cập:1