02923 880 933 - 0903.132.315

Tin tức mới nhất

Việt - Úc tuyển dụng tài xế xe cẩu thùng, xe cuốc, xe lu, xe ủi

Việt - Úc tuyển dụng tài xế xe cẩu thùng, xe cuốc, xe lu, xe ủi

Tuyển dụng nhân sự: tài xế xe cẩu thùng, xe cuốc, xe lu, xe ủi

Tuyển dụng tháng 01 - 2021

Tuyển dụng tháng 01 - 2021

Nhà thép Việt - Úc thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021

Tuyển dụng tháng 11 - 2020

Tuyển dụng tháng 11 - 2020

Nhà thép Việt - Úc thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 11/2020

Tuyển dụng thợ hàn, thợ phụ, thợ sơn

Tuyển dụng thợ hàn, thợ phụ, thợ sơn

Thợ hàn, thợ phụ, thợ sơn

Số lượng: 5 thợ hàn, 5 thợ phụ, 2 thợ sơn.

thongbao_bct
Tất cả:4073406
Hôm nay:159
Đang truy cập:1